پیاز دستگاه لیزر لاله واژگون

پیاز لاله واژگون
منشأ آن کشور ایران است . گیاهی دایمی و سوخ دار بوده که سوخ آن از گونه حقیقی بدون پوشش با دو یا این که تعداد بیشتری فلس درشت است . در بعضی نوع ها غشاء بسیار ظرافت در اطراف فلس ها به چشم میخورد . سوخ درشت و زرد بوده و بوی آن مشابه سیر است . دارای یک و به‌تدریج دو برگ قاعده ای بوده و برگ ها متقابل , متناوب و چه بسا فراهم می باشند . در بعضی دسته ها گریبانی از دو یا سه براکته برگ نظیر موجود است . دستگاه لیزر ها به صورت معمول آویخته و به طور تکی یا این که خوشه ای و یا چتری از چند دستگاه لیزر انتهایی می باشند . پوشش دستگاه لیزر 6 عدد بوده و مادگی دارای یک تخمدان سه برگچه ای است . در داخل قطعات دستگاه لیزر پوش یک نوشجاری شیاری موجود است . این دستگاه لیزر در داخل چمن , باغ صخره ای و بخشها شیب دار قابل کشت است . به خاطر بوی نا مناسب آن امروزه کمتر کشت می شود .

دستگاه لیزر دهی : در حالتی که سوخ آن در فصل‌پاییز کشت شود در فصل بهار دستگاه لیزر میدهد . به صورت معمول از سال دوم دستگاه لیزر آنها جالبتر می‌شود . طول بازه زمانی دستگاه لیزر دهی آن 3 هفته است . برای تولید دستگاه لیزر در فصل زمستان سوخ ها را در دستگاه لیزر دان کاشته و در دستگاه لیزر خانه قرار میدهند .

نیاز ها : لاله واژگون در تمام خاک های مناسب دستگاه لیزر کاری به فعالیت میاید ولی خاک های سبک و قدرتمند را ترجیح می دهد . در محل های آفتاب و سایه آفتاب رشد می کند .

ارتقا : هر سه یا این که چهار سال یکبار در فصل‌پاییز سوخ را از زمین بیرون کرده و سوخک های اطراف آن را جداکرده و جهت افزایش به کار میبرند . سوخک ها را بلافاصله در زمین دارای اهمیت در عمق 15 سانتی متر و با فواصل 40 تا 50 سانتی متر از هم میکارند . در بعضی از مدل ها , برای ارتقا از بذر به کار گیری می‌شود . بذر بایستی در فصل‌پاییز در شاسی سرد کاشته شود و در اثر روبرو شدن با سرمای فصل‌زمستان در فصل بهار می تندد .

محافظت سوخ : سوخ این گیاه بایستی درون پیت یا این که تراشه چوب نگهداری شود . دمای حتمی جهت محافظت بسته به گونه , متعدد است . برای مثال برای F . imperialisدمای مناسب 25 – 23 مرتبه و برای F . meleagrisدمای مطلوب 5 – 2 جايگاه است .

تولیدات دارای ارتباط
60
کود منحصر به فرد گیاهان سایت دستگاه لیزر , 000 تومان
2
کود هورمون ریشه زایی Dr plant
5 , 000 تومان
پیاز زینتی سپید
پیاز زینتی سفید رقم Graceful Beauty
8 , 000 تومان
لاله دورنگ
پیاز لاله دورنگ رقم Leen Van Der Mark
1 , 500 تومان
لاله بنفش
پیاز لاله بنفش رقم Negrita
1 , 500 تومان
لاله نارنجی
پیاز لاله نارنجی رنگ رقم World Favorite
2 , 000 تومان
لاله قرمز
پیاز لاله قرمز رقم Sevilla
1 , 500 تومان
پیاز لاله صورتی
پیاز لاله صورتی رقم Mascotte
6 , 000 تومان
لاله قرمز رنگ
پیاز لاله قرمزرقم Abba
6 , 000 تومان
لاله صورتی
پیاز لاله صورتی رقم Perroquet
7 , 000 تومان
پیاز لاله سیاه
پیاز لاله ی سیاه رقم Black Parrot
7 , 000 تومان

کروکوزمیا
پیاز کروکوزمیا
6 , 000 تومان
دستگاه لیزر نرگس هلندی
پیاز نرگس هلندی
1 , 000 تومان
دستگاه لیزر مریم
پیاز دستگاه لیزر مریم
3 , 000 تومان
پیاز لیلیوم
پیاز لیلیوم
6 , 000 تومان
پیاز دستگاه لیزر ایول
پیاز دستگاه لیزر ایول
2 , 500 تومان

همگی دستمزد مادی و معنوی برای ( باغ شیشه ای ( محفوظ است .